• Přihlášky

Přihlášky

Přihlásit se mohou studenti UK libovolného programu a typu studia (Bc., Mgr., NMgr.) v prezenční formě. Základním předpokladem projektu je mezifakultní spolupráce (spolupráce mezi fakultou a vysokoškolským ústavem UK) – tj. členové týmu musejí být alespoň ze dvou fakult UK, nebo z vysokoškolského ústavu a fakulty UK. Každý tým musí mít svého vedoucího, který musí být studentem, další členové týmu mohou být i externí, mimo UK.


Přihlášku je třeba podat do 16. 5. 2022 do půlnoci elektronicky na e-mail (nechte si potvrdit, že email došel).


Přihláška musí obsahovat:


  a. 

název projektu,

  b. 

seznam členů řešitelského týmu: řešitelský tým musí mít nejméně dvě osoby, z nichž každá studuje na jiné fakultě či vysokoškolském ústavu Univerzity Karlovy; u každého člena týmu musí být uvedeno, jaký program/obor studuje, v jakém je ročníku a v jakém je typu studia,

  c. 

popis cílů projektu včetně charakteristiky, v čem spočívá přidaná hodnota mezifakultní, resp. mezioborové spolupráce,

  d. 

popis, jak projekt konkrétně přispěje propagaci Univerzity Karlovy, včetně předpokládaného impaktu (předpokladu, kolika studentů/osob mimo UK se dotkne),

  e. 

stručný popis, v čem spočívá inovativnost a unikátnost projektu,

  f. 

popis realizace projektu (pracovní plán, jak bude cílů dosaženo) a harmonogram, zejména kdy začne být projekt realizován a kdy skončí, z popisu by mělo být patrno, že tým je schopen projekt zrealizovat,

  g. 

informaci, jestli jde o jednorázový projekt nebo jestli by akce – v případě úspěchu – mohla být opakována další roky,

  h. 

rozpočet, kde bude uvedeno s přesností na tisíce Kč včetně DPH:


  1. jednotlivé položky rozpočtu a typ prostředků (viz zde),

  2. celková požadovaná částka,

  3. kdy budou jednotlivé položky utraceny, pokud možno s přesností na měsíce (viz dále),

  i. 

způsob kontroly; jakým způsobem se grantová komise může přesvědčit, že byl projekt zrealizován podle návrhu.


Poslední změna: 6. duben 2022 15:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám